Skyline Groningen
Digitale toegankelijkheid, wat is verplicht?
Toegevoegd op

Digitale toegankelijkheid, wat is verplicht?

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. Niet alleen bijvoorbeeld gebouwen en het openbaar vervoer, maar ook overheidswebsites. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties.

Wat is verplicht?

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. De reden voor het woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de Wet digitale overheid. Zolang deze wet nog niet van kracht is, is de tijdelijke grondslag voor dit Besluit artikel 89 van de Grondwet. Uit praktische overwegingen wordt deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het vervolg aangeduid met ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

De verplichting

In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Hiervoor gelden verschillende ingangsdata:

  • 23 september 2019 voor websites gepubliceerd na 23 september 2018
  • 23 september 2020 voor alle websites
  • 23 juni 2021 voor mobiele applicaties

Voor welke organisaties en welke diensten geldt de verplichting?

Nederlandse overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte. In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid staan specifieke voorschriften voor websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Het Besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. Wat er wordt verstaan onder Nederlandse overheidsinstanties leest u bij 'Voor wie is het verplicht'.

Hoe voldoe ik aan de verplichting?

Je voldoet aan de verplichting door:

  1. De toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA toepassen
    Overheidsinstanties zijn verplicht om de toegankelijkheid van websites en apps te optimaliseren op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA.
  2. Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren
    Overheidsinstanties zijn verplicht om voor al hun websites en apps een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.

Complexe inhoud en toepassingen

In sommige gevallen is het lastig om aan de eisen te voldoen. Bij specifieke situaties en uitzonderingen is beschreven hoe je met zulke situaties omgaat. Je leest hier ook welke uitzonderingen er zijn.

Bron

Dit artikel is integraal overgenomen van de website Digitoegankelijk.nl.