Skyline Groningen
D-day voor overheidswebsites?
Toegevoegd op

D-day voor overheidswebsites?

Vanaf vandaag, 23 september 2020, moeten overheidssites zich aantoonbaar inspannen om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, zoals blinden, slechtzienden e.d.

De Nederlandse overheid heeft zichzelf als eis gesteld dat iedere overheidssite (ook de indirecte) moeten voldoen aan de WCAG 2.1-normen. Voor nieuwe websites geldt deze eis al sinds 23 september 2019, maar nu is deze eis ook voor alle websites van toepassing.

Onderzoek digitale toegankelijkheid in het nieuws

Dat er in de media dan aandacht is voor dit onderwerp was te verwachten. De volgende headlines komen voorbij:

  • Overheden lappen regels voor toegankelijke websites aan hun laars (NOS.nl)
  • Bijna drie kwart overheidssites voldoet niet aan toegankelijkheidswet (Nu.nl)
  • Ruim 70 procent overheidswebsites niet digitaal toegankelijk (Emerce.nl)

Aanleiding voor deze headlines is een onderzoek van Digitaaltoegankelijk.com. In haar onderzoek hebben zij onder meer gekeken naar de aanwezigheid van een verklaring in het Register van Toegankelijkheidsverklaringen en mate waarin de website volgens dat register voldoet (in 4 niveaus).

Kanttekeningen bij het onderzoek

Hoewel dit onderzoek een goed beeld geeft van de huidige situatie, willen wij toch een aantal kanttekeningen plaatsen bij dit onderzoek:

Veel overheidswebsites blijven buiten beeld

De conclusie dat veel overheidswebsites nog niet voldoen wordt getrokken op basis van overheden die WEL een verklaring hebben ingediend. Websites van organisaties die geen verklaring hebben geregistreerd, of dit voor een beperkt aantal websites hebben gedaan, zijn buiten beeld.

Het aantal overheidswebsites dat niet voldoet is mogelijk veel groter.

Website met een toegankelijkheidsverklaring voldoet aan het besluit

In het onderzoek wordt voorbijgegaan aan de eisen die het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid stelt. Overheidsinstanties voldoen aan deze eis door: de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA toe te passen en toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin beschreven staat welke maatregelen de organisatie neemt om de website toegankelijk te maken.

Door een toegankelijkheidsverklaring te plaatsen, waarin de maatregelen beschreven staan om de websites aan de normen te laten voldoen, kunnen overheidsinstanties voldoen aan de norm. Het besluit digitale toegankelijkheid overheid gaat namelijk uit van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatverplichting.

Wel hebben de onderzoekers een terecht punt. Met het besluit digitale toegankelijkheid overheid wil de overheid bereiken dat zij voor iedereen digitaal toegankelijk is. Maar in de praktijk lijkt het voldoen aan de eisen in dit besluit het doel op zich.

Normen leiden tot extra uitdaging voor overheidsorganisaties

Veel organisaties zien het voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen als een technisch vraagstuk, maar hier ligt vooral een organisatievraagstuk.

Als leverancier voor een groot aantal overheidsorganisaties hebben wij inmiddels tientallen rapporten van WCAG-audit van websites voorbij zien komen. Op basis hiervan zien wij dat deze normen:

  • verder gaan dan alleen techniek, ook contrast en content spelen een rol;
  • multi interpretabel zijn, waardoor WCAG-audits bij verschillende auditeurs tot verschillende uitkomsten kunnen leiden;
  • specifieke kennis en vaardigheden vragen die bij veel overheidsorganisaties niet voorhanden is.

In hoeverre is jouw website digitaal toegankelijk?

Wil je weten in hoeverre jouw website aan de eisen voldoet of wat je moet doen om aan de eisen te voldoen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek. Onze specialisten zijn bereikbaar via 0508508590 of laat een bericht achter en wij bellen je terug.

Bel mij terug