Skyline Groningen
Logo Angular
Toegevoegd op

Angular 8 wordt tot eind 2020 ondersteund

Wat is Angular

Angular is een op TypeScript gebaseerd front-end framework dat wordt onderhouden door het Angular Team van Google en een gemeenschap van individuen en bedrijven. 

Release schema

Dit team werkt aan een vast release-schema, zodat gebruikers rekening kunnen houden bij het maken van nieuwe plannen van applicaties die gebruik maken van Angular. Het schema dat men hanteert, is als volgt:

  • iedere 6 maanden een major-release;
  • 1 - 3 kleine releases voor iedere grote release;
  • een patch-release en pre-release (next or rc) wordt bijna iedere week uitgebracht.
  • (disclaimer: Deze data gelden als richtlijn en kunnen worden aangepast als dit nodig is)

Uitgangspunten bij releases

Angular hanteert het uitgangspunt dat alle major releases (Angular 8 etc.):

  • 18 maanden worden ondersteund;
  • 6 maanden van actief support worden voorzien
  • 12 maanden van lange termijn support (LTS), in deze fase worden alleen critical fixes en security updates uitgebracht;

Versie overzicht

Versie Status Released Active ends LTS ends
^10.0.0 Active 24-06-2020 24-12-2020 24-12-2021
^9.0.0 LTS 06-02-2020 06-08-2020 06-08-2021
^8.0.0 LTS 28-05-2019 28-11-2019 28-11-2020

De Angular versies ^4.0.0, ^5.0.0, ^6.0.0 and ^7.0.0 worden niet meer ondersteund.

Bron

Dit artikel is geschreven op basis van de informatie, zoals die beschikbaar is op Angular versioning and releases.